На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

     Генетичний код — набір правил розташування нуклеотидів у молекулах нуклеїнових кислот (ДНК і РНК), що надає всім живим організмам можливість кодування амінокислотної послідовності білків за допомогою послідовності нуклеотидів.
>>>
     Геном людини - це геном біологічного виду Homo sapiens.
>>>
     Геномний імпринтинг є генетичним феноменом під час якого певні гени підлягають експресії у специфічний спосіб, а саме експресують лише гени, котрі перейшли від одного із батьків. Це успадкування відбувається незалежно від класичного успадкування за законами Менделя. Імпринтовані гени можуть експресуватися або в алелях успадкованих від матері (наприклад H19 or CDKN1C)  або ж від батька (e.g. IGF-2). Явище геномного імпринтингу було продемонстровано у комах, рослин та ссавців.
 
>>>
      Генотип - сукупність генів даного організму, яка, на відміну від понять геному і генофонду, характеризує особину, а не вид (також генотип відрізняється від генома, оскільки в поняття "геном" включають і некодуючі послідовності, що не входить у поняття "генотип"). Разом з чинниками зовнішнього середовища визначає фенотип організму.
>>>
     Гетерозиготними називають диплоїдні або поліплоїдні ядра, клітини або багатоклітинні організми, копії генів яких в гомологічних хромосомах представлені різними алелями.
>>>
     Гідроксиметилглутарова ацидурія -  це рідкісне спадкове захворювання, яке відноситься до органічних ацидемій, при якому організм не може правильно обробити амінокислоту лейцин. 
>>>
     Гіпермутація, соматична гіпермутація (або SHM ) – механізм в середині клітини, який є частиною адаптації імунної системи для боротьби проти нових чужорідних елементів (наприклад, мікроорганізми, віруси).
>>>
1 
2 
3 

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми