На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

Геномний імпринтинг
     Геномний імпринтинг є генетичним феноменом під час якого певні гени підлягають експресії у специфічний спосіб, а саме експресують лише гени, котрі перейшли від одного із батьків. Це успадкування відбувається незалежно від класичного успадкування за законами Менделя. Імпринтовані гени можуть експресуватися або в алелях успадкованих від матері (наприклад H19 or CDKN1C)  або ж від батька (e.g. IGF-2). Явище геномного імпринтингу було продемонстровано у комах, рослин та ссавців.
 

     Геномний імпринтинг є епігенетичним процесом, який включає метилювання і модифікацію білків гістонів, що є причиною моноалельної експресії генів без зміни генетичної послідовності. Ці епігенетичні властивості запрограмовані ще на зародковому етапі розвитку і, тому зберігаються у всіх соматичних клітинах організму.

    Відповідна експресія імпринованих генів важлива для нормального розвитку людини, тому порушення геному у таких випадках спричиняють з численні генетичні захворюваня, пов'язані з дефектами імпринтингу, серед яких синдром Беквіта-Відемана, синдром Сільвера-Рассела, синдроми Енгельмана і Прадера-Вілі.

<<<

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми